متون نهج البلاغه -powerpoint- سیاست، عدالت-گردآوری سیده سپیده حبیبی خراسانی خرداد94

چاپ

متون نهج البلاغه

 سیاست، عدالت

گردآوری سیده سپیده حبیبی خراسانی- خرداد94

 

 

                                    حجم فایل:  MB 6.6                     نوع فایل : power point  

              استادحسینی شاهرودی