آزمون متون اسلامی(یزدان بخش)دی 90

عنوان درس : متون اسلامی

نام مدرس :  يزدان بخش

 

وزارت علوم تحقیقات وفناوری

زمان پیشنهادی : حداكثر50دقيقه     

 

*پرسشهاي چهارگزينه اي نمره منفي دارد (سه پاسخ غلط حذف يك پاسخ صحيح) 

*بارم : پرسش هاي چهارگزينه اي 10 نمره پرسش هاي تشريحي 10 نمره

 

1- آیه (وَماهُوَإلّا ذکرٌ لِلعالمین) به کدام دلیل ازدلایل نیازمندی قرآن به تفسیر اشاره می کند ؟

الف ) به کار گیری سبک خاص در بیان مطالب                    ب) معرفی جهان های فرا طبیعی

ج)  جهان شمولی و ابدیت                                                 د) فصاحت و بلاغت بی نظیر

2- کدام گزینه ازدلايل نيازمندي يك متن به تفسيرنمی باشد ؟ 

الف )عُرف اجتماع              ب)دلالت عقل               ج) پيشينه عملي                د)هرمنوتيك

3-کدام گزینه در رابطه با وحیانی بودن الفاظ قرآن صحیح نمی باشد ؟

الف )ساختار ظاهری متن قرآن با سخنان پیامبر (ص) تمایزی آشکار دارد.

ب ) اعتقاد به الهی بود ن الفاظ و ساختار ظاهری متن قرآن در میان مسلمانان به مثابه ضروری دین مورد قبول گرفته است.

ج ) محتوای قرآن چنان عظمتی دارد که قرار دادن آنها در قالب الفاظ عبارات فراتر از توان انسان است .

د )پیامبر اکرم (ص) در اثر شرح صدر و ......... قادر است لباس الفاظ و عبارات را بر حقایق آسمانی بپوشاند .

4- با گزینه مناسبتر تکمیل کنید : در مرحله شناخت .......... پژوهشگر بر آن است تا بااستفاده ازابزارهای لازم دریابدیک متن ازنظر وانتساب به نویسنده اش تاچه میزان اعتباردارد .

الف )  سندی                  ب) تحلیلی                    ج ) ریشه ای                       د )بنیادی

5 - کدام گزینه از عوامل عدم تردید در سندیت آیات قرآن نمی باشد ؟

الف ) دریافت وحی بصورت علم حصولی                      ب ) فصاحت وبلاغت

ج )نزول تدريجي قرآن كريم                                         د )  كمبود کتب و منابع دیگر برای حفظ کردن

6-آیه(یَسئلونکَ عَن الخَمرِوَالمَیسِرِ قُل فیهِما إثمٌ کَبیرٌ ومَنافِعٌ لِلنّاسِ وَ إثمُهُما أکبرُ مِن نفعِهما)به کدام مرحله حُرمت شراب اشاره ميکند؟

الف ) نصیحت وارشاد          ب) تحریم درهنگام نماز          ج)تحریم اجتماعی          د) ممنوعیت مطلق

7– آیه ( وَلاتَمشِ فِی الاَرضِ مَرَحاً )وآیه(قُل هُواللهُ أحَد اللهُ الصَّمد...)به ترتیب به کدام موضوع ومطلب قرآنی اشاره می کند؟

الف ) عبادات – امورحقوقی                                   ب)مطالب اخلاقی – عقاید

ج) امورسیاسی واجتماعی – وقایع وقصص                د) امورکیفری – شرایع وقوانین

8 – کدام گزینه از شرایط اصلی یک مفسر نمی باشد ؟      
الف) جامع نگری – رعایت احتیاط معقول - آگاهی از سنت و سیره معصومین

ب)اطلاع از آثار پیشینیان – آگاهی از سنت و سیره پیامبر (ص) - آشنایی با زبان و ادبیات عرب

ج) شناخت اسباب نزول – آگاهی از علم منطق –  پرهیز از پیش داوری

د) آگاهی از سایر علوم – شناخت علوم قرآنی- آگاهی ازعلم فلسفه 

9- آیه (إنّاسَنُلقي عَليكَ قولاً ثَقيلاً) به کدام گزينه اشاره ندارد ؟                                                                            

الف ) عظمت معارف قرآن كريم                            ب)وحياني بودن الفاظ قرآن كريم

ج)  جهان شمولی و ابدیت                                      د) محتواي بالاي آيات قرآن كريم

10 – کدام گزینه ترجمه دقیق این آیه است:«وَ الَّذینَ یُومِنونَ بِما اُنزِلَ إِلیکَ وَ ما اُنزِلَ مِن قَبلِکَ و بِالآخِرَهِ هُم یُوقِنونَ »

الف ) آنان بر آنچه ما نازل کردیم و آنچه از پیش ما نازل گردیده ایمان دارند و بالاخره آنان یقین می کنند.

ب) آنان بر آنچه ما نازل کردیم و آنچه پیش از تو نازل گردیده یقین می آورند و آنان یقیناً در آخرت رستگارند .

ج) آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان دارند و هم آنان به آخرت یقین دارند .

د) آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه از پیش ما نازل گردیده یقین می آورند و در آخرت آنان جزو یقین کنندگانند .

11- کدام گزینه از پیامهای آیه « إنَّ الذینَ کَفَروا سَواءٌ عَلَیهم ءَأنذَرتَهُم أم لَم تُنذِرهُم لا یُومِنُونَ »  نمی باشد ؟

الف) لجاجت و تعصب جاهلانه انسان را جماد گونه می کند.               

ب) اگر اندرز در انسان اثر نکند بشارت نیز اثر نخواهد کرد .

ج) انتظار ایمان آوردن همه مردم را نداشته باشیم .                                  

د) افراد کافر هموار ه نیت سوء دارند

12-- کدام گزینه از دلايل تدريجي ومرحله اي بودن برخي ازقوانين واحكام شرعي نمی باشد ؟              

الف )آماده نمودن مردم براي ترك آداب ديرينه اجتماعي               ب ) رعايت فرهنگ حاكم برجامعه

ج ) پيروي ازاصول تربيتي وآموزشي                                     د ) كوشش براي جلب پيرواني باتقواتر

13- با گزینه مناسبتر تکمیل کنید : در مرحله شناخت .......... پژوهشگر بر آن استكه آيامحتواي قرآن كريم ازانديشه پديدآورنده اش تراوش يافته است ياخير.

الف ) ریشه ای                ب) تحلیلی                ج ) سندی               د )بنیادی

14- کدام گزینه معنای ظاهری آیه (وَاعبُدوااللهَ وَلا تُشرِکوابِهِ شیئاً)بوده وبه عبارت دیگر از معانی نهفته یا بطون آیه نمی باشد؟

الف )نهی ازپرستش بتها                                       ب)نهی ازخضوع وفروتنی دربرابر غیرخدا

ج) منع پیروی ازهوای نفس                                     د)منع ازتوجه به غیرخدا وغفلت ازخالق هستی 

 پرسش هاي تشريحي :

1 -  سيرتاريخي ياعوامل مؤثردرنيازبه منابع اسلامي رابيان كنيد

2- موضوعات ومطالب قرآن کریم را می توان به چهاردسته عمده تقسیم کرد ، آنهارا نام برده و توضیح دهید.

3- ضرورت «ولايت فقيه »رابادليل عقلي ونقلي اثبات نماييد.

  4-مامعتقدیم علاوه بروحیانی والهی بودن مفاهیم آیات قرآن کریم ، الفاظ قرآن کریم نیز ازجانب خداونداست ونه پیامبراکرم (ص) این مطلب رابا چهاردلیل اثبات كنيد.                                                           

 5- آیه ولایت «إنَّماولیکم اللهُ ورسولُه والَّذینَ آمَنواالَّذینَ یُقیمونَ الصَّلوه ویُؤتونَ الزَّکوه وهُم راکِعونَ »راترجمه نموده وباذکرچهاردلیل بیان کنید باتوجه به اینکه این آیه درشأن حضرت علی (ع) نازل گردیده است چرا بصورت جمع آمده است ونه بصورت مفرد؟

پاسخ پرسش هاي چندگزینه ای:

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

ج

ج

د

الف

الف

الف

ب

8

9

10

11

12

13

14

د

ج

ج

د

د

الف

الف

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت