آزمون انقلاب اسلامی ایران(یزدان بخش)تابستان92

عنوان درس : انقلاب  اسلامي ايران

نام مدرس :  يزدان بخش

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی :

حداكثر 40 دقيقه     

1- کدام گزینه ازمهم ترین ویژگی های انقلابنمی باشد؟

الف)  بنیادی بودن تغییرات                   ب)‌  مردمی بودن                   ج)  وجود رهبری                      د) قهرآمیزبودن

2-کدام گزینه ازالگوهای شبه ترقینمی باشد؟

الف)  ملی مذهبی                   ب)‌ تعالی اسلامی                   ج) باستان گرایی                       د) غرب گرایی

3- تغييرات جزئي، مسالمت­آميز از سوي حاكمان چه ناميده مي­شود؟

الف) كودتا                      ب) نهضت                       ج) شورش                    د) اصلاح

4- كدام گزينه از ويژگيهاي جامعه ايران در قرن نوزدهم ميلادي نمي­باشد.

الف) وجود آزارئ های سیاسی   ب) ضعف مذهبي مردم                 ج) جنگهای فراوان           د)نامناسب بودن اقتصاد

5- کدام گزینه به شکل و نحوه رهبری در انقلاب اکتبرروسیه اشاره دارد؟

الف) فرد                      ب)  تشکل                        ج) فرد و تشکل                        د) هر مرحله یک فرد

6- اگر بگوییم «وقوع انقلاب متکی به نقش مستقیم توده هاست»، کدام گزینه از مبانی مورد نظرما نمی باشد؟

الف) بیشتر توده ها در انقلاب شرکت دارند                   ب) گروهی قابل توجه از توده ها در انقلاب مشارکت دارند

ج) دیگر گروهها عملاً با انقلاب مخالفت نمی کنند           د) دیگر گروهها با سکوت خود به انقلاب رضایت می دهند

7- عبارت (اقدام سریع گروهی نظامی علیه یک رژیم سیاسی همراه با خشونت) تعریف کدام گزینه است؟

الف) شورش                     ب)‌کودتا                        ج) جنگ داخلی                         د) نهضت

8- کدام گزینه ازمحورهایعمده ناسیونالیسم باستان گرایینمی باشد؟

    الف)  تجدد گرایی                   ب)‌  مذهب زدایی                   ج) غرب گرایی                       د) رفرم گرایی

9- کدام گزینه بیانگرحکومت خدابرمردم می باشد؟

الف) دموکراسی              ب) لیبرالیسم               ج) تئوکراسی                   د) آنارشیسم

10- کدام گزینه ازضعف های انقلاب سفیدنمی باشد؟

الف) نفی مالکیت                   ب)‌غیرمردمی بودن                    ج) بی هدف بودن                       د) غیرشرعی بودن

11- كدام گزينه مهمترین منتقدمشروطه دربین علمابود؟

الف) شیخ فضل الله نوری         ب) آیت الله بهبهانی             ج) آیت الله میرزای نائینی           د) آیت الله طباطبایی

12- با گزینه مناسب تکمیل کنید: قیام تنباکو در رابطه با واگذاری امتیاز انحصار توتون و تنباکو به شرکت ....... بود.

 الف) رژی              ب)لاتاری            ج) تالبوت               د) رویتر

13- کدام گزینه از ضعفهای روشنفکران نمی باشد؟

الف) مطرح کردن فرامدرنیسم بدون در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی                              ب) نداشتن پایگاه مردمی

ج) بی اعتنایی به سنتهای مذهبی جامعه ایران                                                        د) برخورد غیر نقادانه با فرهنگ غرب

14- کدام گزینه از اهداف طرح لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط دولت عَلَم نمی باشد؟

الف) حق رأی داشتن زنان                                                                          ب) ایجاد زمینه برای حضور بهائیان در قدرت  

ج) حذف واژه دین از شرایط انتخاب شوندگان                                                  د) انتقال مرجعیت از قم به نجف

15- کدام گزینه از مهم ترین تاثیرات قیام 15 خرداد است؟

الف) ناامیدی مخالفان از اصلاح رژیم                              ب) آغاز مبارزات مسلحانه

ج) افزایش رشد سیاسی در حوزه های علمیه                        د) ظهور گفتمان دینی در حوزه دگرگونیهای اجتماعی

16- محمد رضا شاه در دهه 30 ظاهراً بر طبق الگوی نظام سیاسی امریکا دو حزب تشکیل داد کدام گزینه به این دو حزب اشاره دارد؟

الف) ملیون مردم             ب رستاخیز ملیون)           ج) رستاخیز ایران نوین                 د) مردم- ایران نوین

17- کدام گزینه از تحولات مهم در تسلط امریکا بر ایران در دوران پهلوی نمی باشد؟

الف) پیوستن ایران به پیمان آتلانتیک شمالی                                          ب) اخذ خط مشی های کلی حکومت از امریکا

ج) تعهد شاه برای انجام اصلاحات مورد نظر امریکایی ها و حذف امینی توسط امریکا             د) کودتای 28 مرداد 32 زاهدی

18- كدام گزينه از نقشهاي مهم رهبري نمي­باشد.

الف) رسيدگي به كليه امور كشور      ب) فعال­سازي نارضايتي از وضع موجودج) بسيج توده­ها     د) برنامه­ريزي راهبردهاي انقلاب

19- در كدام گزينه ايدئولوژي يك انقلاب نقشي ندارد؟

الف) چگونگي پيروزي      ب) نوع حكومت جايگزين     ج) فرهنگ نخبگان       د) تحولات پس از پيروزي

20-  کدام گزینه دررابطه با« انتشار مقاله توهین آمیز به شخصیت امام در17دی 1356 در  روزنامه اطلاعات» صحیح نمی باشد؟

الف ) سنجش محبوبیت امام نزدمردم  ب ) آغاز طوفان انقلاب      ج ) بزرگترین اشتباه رژیم       د ) عامل شعله ور ساختن خشم روحانيت ومردم

21- کدام گزینه ازاحزاب و جریانات فکری در آستانه ی انقلاب نمی باشد؟

الف)  حزب توده              ب) چریک های فداییخلق           ج) حزب جمهوری اسلامی          د)هیئت های مؤتلفه ی اسلامی

22-کدام گزینه ازاحزاب و جریانات فکری در آستانه ی انقلاب است که درجنگ تحمیلی مستقیما باکشورماجنگ کردند؟

الف)  حزب توده              ب) چریک های فدایی خلق           ج) سازمان مجاهدین خلق          د) نهضت آزادی

23- کدام گزینه به بلوک غرب مربوطنمی شود؟

الف) پیمان ناتو             ب) کاپیتالیسم                 ج) کمونیسم                  د) کره جنوبی

24- کدام گزینه ازمهمترین عوامل و حوادث تشدید کننده روی آوردن به جنگ نرمنمی باشد؟

الف)نظم نوین جهانی                ب) گرفتار شدن ناتو در عراق                ج) پیروزی حزب الله براسراییل                   د)مسأله ی فلسطین

25- کدام گزینه از روش ها و راهبرد ها و تکنیک های جنگ نرمنمی باشد؟

الف) القای وجود اجماع نسبت به نظرات آنان در جهان                   ب)  ایجاد یا تشدید اختلافات مذهبی، قومی، سیاسی               

ج) عدم توسل به ترس و مرعوب کردن مردم                                  د)تخریب بنیان های فکری و اعتقادی

26- کدام گزینه از اهدافعمده جنگ نرمنمی باشد؟

الف ) ایجاد تغییر در افکار و اندیشه ها                           ب)ایجاد تغییر در باور ها و اعتقادات

ج)ایجاد تغییردر سبک زندگی                                         د)ایجاد تغییر در ساختار سیاسی

27- کدام گزینه به لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی مربوط  نمی شود؟

الف) ایجادزمینه برای قیام 15 خرداد     ب) پارادوکس هویت شاه

ج) نهضت دو ماهه ی روحانیت           د)اولین رویارویی شاه با روحانیت

پاسخنامه :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25 26 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت