پاسخنامه آزمون انديشه اسلامي1(30/10/88)

شماره ۱ ۲ ۳ ۴ شماره ۱ ۲ ۳ ۴ شماره ۱ ۲ ۳ ۴ شماره ۱ ۲ ۳ ۴
۱ * . . . ۹ * . . . ۱۷ . . * . ۲۵ . * . .
۲ . . * . ۱۰ . . . * ۱۸ * . . . ۲۶ . . . *
۳ . . * . ۱۱ . . * . ۱۹ . * . . ۲۷ * . . .
۴ . * . . ۱۲ . * . . ۲۰ . * . . ۲۸ * . . .
۵ . . . * ۱۳ * . . . ۲۱ . * . . ۲۹ . . . *
۶ . . . * ۱۴ . * . . ۲۲ * . . . ۳۰ . * . .
۷ . * . . ۱۵ . * . . ۲۳ . * . . ۳۱ . * . .
۸ . * . . ۱۶ . . * . ۲۴ . * . . ۳۲ . . . *

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت