راهنمای کارهای عملی وتحقیق وپژوهش دانشجویان من (ش1-تابستان 1400) (دانشگاه فرهنگیان، درس اندیشه اسلامی1و2 )

راهنمای کارهای عملی وتحقیق وپژوهش دانشجویان من (ش1-اسفند1399)

(دانشگاه فرهنگیان، درس اندیشه اسلامی1و2 ) 

راهنمای کارهای عملی وتحقیق وپژوهش دانشجویان من  (4مرداد 1400)

(دانشگاه فرهنگیان، درس اندیشه اسلامی1و2 )             www.ali- yazdanbakhsh.ir

✅  1- اخذگواهی گذراندن دوره های آموزشی در سامانه آموزش مجازی معارف     http://ec.nahad.ir

1- ضروری و الزامی است که دانشجویان من با ثبت نام و گذراندن درس های مربوطه و اخذ گواهی پایانی در سامانه فوق نسبت به کسب 5 نمره از نمره پایانی درس خود اقدام نمایند.

2- دانشجویان وارد سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس Ec.nahad.ir  شده ودرسامانه عضوشوند.

3- باتوجه به عناوین آموزشی تعیین شده در قسمت دانشگاه محل تحصیلتان ودرنظر گرفتن عنوان درسی و استاد مربوطه (علی اصغریزدان بخش) نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

4- دانشجویانی که اندیشه اسلامی1 دارند می توانند از درس های اندیشه اسلامی1 و یا انسان در اسلام و یا هر دو عنوان انتخاب نمایند و دانشجویانی که اندیشه اسلامی2 دارند می توانند از درس های اندیشه اسلامی2 و یا حقوق سیاسی و اجتماعی و یا هر دو عنوان انتخاب نمایند.

5- بازای هر سه جلسه اخذ گواهی گذراندن دروس آزمون های فوق، یک نمره از نمره پایان ترم هر درس به دانشجو تعلق خواهد گرفت. (حد اکثر 5 نمره پایان ترم)، لازم به یادآوری است سامانه مذکور تا5 شهریور برای دروس بنده فعال است.

6- نمره آزمون پایانی حداکثر 5 نمره است.

✅ 2- خلاصه نویسی/ طرح پرسش های تشریحی /طرح پرسش های چهارگزینه ای

1- این قسمت در گروه های3 تا 4 نفره به صورتی باید انجام شود که هرگروه خلاصه، پرسش های تشریحی وچهارگزینه ای ذکر شده را در کل کتاب درسی بصورت کامل و در یک فایل انجام دهند که بر اساس کمیت و کیفیت انجام کار به هر دانشجو از یک نمره تا هفت نمره تعلق می گیرد.

2- کلیه عناوین و سرفصل ها در وسط صفحه با فونتB Lotus  14 پررنگ و دقیقاً مانند کتاب نوشته شده و فونت متن های فارسیB Lotus  12 نازک ومتن های  انگلیسی  Times New Roman 12 باشند.

3- ابتدا خلاصه متن کتاب نوشته شده و بدنبال آن پرسش های تشریحی و در پایان هرپرسش، پاسخ تشریحی آن بیان شود و در ادامه پرسش های چهارگزینه ای و در انتهای کلیه پرسش های چهارگزینه ای یک فصل یا بخش، پاسخ های آن بیان شود.

4- در هنگام تحویل نهایی کار، باید علاوه بر فایل word ، فایلpdf  نیز ارسال شوند.

5- فایل مربوطه هیچگونه کادر یا حاشیه ای نباید داشته باشد.

6- خلاصه کردن نباید موجب حذف مطالب مهم ونیمه مهم گردد.

7- پرسش های تشریحی خیلی کوتاه و خلاصه نبوده و باید از مطالب مهم و نسبتا طولانی طرح شود.                         

در طراحی پرسش های چهارگزینه ای مواردذیل درنظر گرفته شود:

1- پاسخنامه در آخر مطالب به صورت خطی مانند نمونه ذیل نوشته شود:

پاسخنامه:   1-3 * 2-4 * 3-2 و.....

2-گزینه ها بصورت 1 -2 - 3- 4 شماره گزاری گردند و از درج الف ، ب ، ج، د .....خودداری شود.

3- بعد از شماره هرتست خط فاصله گذاشته شود (ازدرج نقطه و پرانتزو....به جای خط فاصله خودداری شود)

4- فعل های منفی باید پررنگ یا زیرخط دار باشند.

5- در گزینه ها ازآوردن کلماتی مانند: هیچ کدام ، همه موارد ،گزینه 1 و2  و....خودداری شود.

6- در شروع هر فصل یا بخش شماره گزاری پرسش های تشریحی ازعدد 1 آغاز شده و تا پایان پرسش های چهار گزینه ای همان فصل ادامه پیدا کرده و در فصل یا بخش بعد دوباره ازعدد 1 شروع می شوند.

7- موارد مهم مربوط به فنون سنجش واندازه گیری در طرح پرسش ها مورد توجه قرار گیرد.

8- پس از انجام سه چهار صفحه، باید نمونه کار برای غلط گیری و راهنمایی های لازم به من تحویل داده شود، زیرا با ارسال کل کار، با توجه به دقت و کیفیت و... فقط نمره محاسبه و درج می گردد و جهت رفع اشکال برگشت داده نخواهد شد.

9- گروه های مذکور می توانند به جای خلاصه و ... تهیه پاور پوینت از کل کتاب را بر عهده بگیرند.

✅  3- ارائه درس درکلاس برخط با استفاده از پاورپوینت و یا سایر محتواهای تولید شده

1- با توجه به محدودیت تعداد و زمان ارائه اولویت با کسانی است که زودتر با نماینده کلاس هماهنگ نموده و تاریخ و مبحث ارائه را مشخص نمایند.

2- تهیه پاور و ارائه درس الزامی بوده و باید براساس زمان بندی اعلامی نماینده کلاس توسط فرد فرد دانشجویان صورت بپذیرد.

✅  4- نوشتن مقاله

1- پس ازانتخاب همایش یاکنفرانس (ازقسمت همایش های درحال برگزاری در سایت من نیز می توان کمک گرفت) محور مورد نظر را نیز انتخاب نموده وبرای تعیین موضوع مقاله و مراحل انجام کاربا بنده هماهنگ شود.

2- موارد ذیل به معنای تکمیل وپذیرش انجام کاراست:

تأیید اتمام کارمقاله توسط بنده، ارسال مقاله به همایش مربوطه، اخذپذیرش، چاپ مقاله.

3- به مقاله های چاپ شده قبل، یا مواردی که هماهنگی لازم با من صورت نگرفته امتیاز و نمره ای تعلق نمی گیرد.

چند تذکر

1- عدم رعایت هریک از مواردذیل هرچندبسیارجزئی باشد موجب ناقص بودن کاروازبین رفتن زحمات شماخواهدگردید.

2- هردانشجو پس از انتخاب یکی از کارهای فوق بعنوان کارعملی، پس از اطلاع به من و ثبت در لیست کلاسی من، می تواند تنهایی یاگروهی، شروع به کارنماید.

3- کلیه یادداشت ها ومتن های دستی کارهای انجام شده، جهت بررسی لازم باید تا زمان اعلام نمره نگهداری شود.

4- عنوان یا اسم هر فایل ارسالی باید شامل این موارد باشد:

عنوان درس- نوع و مقدار کار- فقط نام خانوادگی تهیه کنندگان

(به عنوان مثال: اندیشه1- خلاصه و پرسش کل کتاب-حسینی- جعفرزاده- محمدنژاد)

5-آخرین مهلت تحویل کارهای دانشجویان من تا 5 شهریور1400 بوده و نحوه ارسال آن منحصرا توسط شخص دانشجو از طریق پیام رسان سروش و یا ایتای شخصی دانشجو و در مهلت تعیین شده خواهد بود.

6- جهت ورود به کلاس های مجازی من به پرتال خود در سایت دانشگاه فردوسی و یا دانشگاه فرهنگیان مراجعه نمایید.

7-آزمون نهادتا 5 نمره، آزمون پایانی تا 5 نمره،ارائه درس در کلاس مجازی با پاور تا4 نمره، تهیه خلاصه ... یا پاور کل کتاب به صورت گروهی تا 6 نمره داشته و علاوه بر موارد فوق تدوین مقاله با هماهنگی کامل با من بصورت داوطلبانه می تواند تا 10 نمره داشته باشد.

8- اطلاع رسانی های مهم ازجمله تغییرات دراین راهنما ازطریق سایت من(www.ali- yazdanbakhsh.ir) اعلام می گردد.

9- راهنمایی بیشتر از طریق ارتباط با نماینده کلاس و در صورت ضرورت از طریق:

سروش sapp.ir/yazdanbakhsh                  ایتا http://eitaa.com/yazdanbakhsh

ایمیل yazdan_bakhsh@yahoo.com        اینستاگرام  https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar

       

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت