بيلان كارصندوق قرض الحسنه خویشاوندی امام حسن مجتبی (ع) تاپایان اسفند1394

بيلان كارصندوق قرض الحسنه خویشاوندی امام حسن مجتبی (ع)

تاپایان اسفند1394

بيلان كار صندوق قرض الحسنه خويشاوندي امام حسن مجتبي (ع)  

    

« تا پايان اسفند 1394»

الف- هيئت مديره صندوق:1- يوسف مفيدي2 - جواد تصميمي3 - محمد حسين پور 4 اكبرنيرومند 5- اسماعيل حسين پور 6 - علي اصغريزدان بخش

ب - حسابجاري صندوق : بانك مسكن شعبه مصلي شماره 13007302667 صاحبان حساب محمد حسين پور- جواد تصميمي - علي اصغريزدان بخش

پ - وام عادی 000/000/2 تومان قسط000/50 تومان، وام اضطراري 000/500 تومان قسط 000/ 50تومان و حق عضويت ماهيانه 000/10تومان

ت - خدیجه برنده با   000/780 تومان بدهی موقتا ازلیست کنارگذاشته شده است.

ث - كليه ارقام براساس تومان است.

وضعيت صندوق درهنگام تأسيس  (19/2/77)

21عضو

51 سهم

سرمايه 400/167

وضعيت صندوق تاپایان اسفند 94 با 218 ماه حق عضويت

حق عضويت يك سهم تاكنون

000/960

جمع آخرین واريزي ماهیانه

000/460/5

مانده درآمدمتفرقه

925/873-

موجودي بانك

000/887/5

هزينه يك سهم تاكنون

500/20

سرمايه كل

075/246/116

اعضاي صندوق براساس نوبت دريافت وام

رديف

نام عضو

تعداد سهم

رديف

نام عضو

تعداد سهم

رديف

نام عضو

تعداد سهم

1

احمدمفيدي

4

14

اشكان ابراهيمي

2

27

جوادتصمیمی

4

2

ناصريزدان بخش

1

15

محمد سهرابي

3

28

زهرا اسدپور

5

3

حسن جاوداني

6

16

علي اصغريزدان بخش

5

29

حسین داودی

1

4

هاشم عبدالله زاده

2

17

علی سهرابی

1

30

طاهره وارسته

1

5

ابراهيم حسين پور

4

18

مسعودحسين پور

1

31

فاطمه اسدپور

5

6

جعفر همايي

2

19

ميعاد حسين پور

2

32

سمیه اسد پور

9

7

زهراسهرابي

2

20

اسماعيل حسين پور

5

33

كاظم تصميمي

4

8

محمدعبدالله زاده

2

21

طيبه تصميمي

2

34

حسن داودي

5

9

اكبرنيرومند

10

22

يوسف مفيدي

4

35

زهرا ناصري

3

10

كبري جباري جوان

2

23

اميرعلي مجتهدين پور

2

36

احسان نيرومند

5

11

زينت يزدان بخش

2

24

مریم علیپور

2

37

حميد باي زاده

2

12

محمد حسين پور

3

25

مسعودنیرومند

5

تعداداعضاء

37

13

محمود سهرابي

2

26

اسماعیل وارسته

2

تعدادسهام

122

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت