بيلان كارصندوق قرض الحسنه خویشاوندی امام حسن مجتبی (ع)تاپایان اسفند92

بيلان كار صندوق قرض الحسنه خويشاوندي امام حسن مجتبي (ع)        « تا پايان اسفند1392»

هيئت مديره واعضاي محترم بدینوسیله عملكرد مالي صندوق تا پايان اسفند92 به همراه برخی از محاسبات ومصوبات باطلاع ميرسد:

الف- اعضاي هيئت مديره :1- يوسف مفيدي2 - جواد تصميمي3 - محمد حسين پور 4 اكبرنيرومند 5- اسماعيل حسين پور 6 - علي اصغريزدان بخش

ب -  كليه ارقام براساس تومان مي باشد.

پ -  درحال حاضرآغازدوره نهم پرداخت وام عادی به مبلغ 2/000/000 تومان بااقساط ماهیانه 50/000 تومان و وام اضطراري 500/000  تومان بااقساط ماهیانه 50/000 تومان ، حق عضويت ماهيانه 10/000 تومان می باشد.

ت -  حسابجاري صندوق : بانك مسكن شعبه مصلي شماره 13007302667 صاحبان حساب  محمد حسين پور -  جواد تصميمي -  علي اصغريزدان بخش

 

وضعيت  صندوق درهنگام تأسيس   (19/2/1377)

21عضو

51 سهم

سرمايه 167/400

 

وضعيت  صندوق تاپایان اسفند 92 با 193 ماه حق عضويت

تعداداعضاء

38

جمع آخرین واريزي ماهیانه

3/675/075

تعدادسهام

123

موجودي بانك

6/420/000

حق عضويت يك سهم تاكنون

720/000

طلب ازاعضاء

83/990/000

مانده درآمدمتفرقه

1/849/925

سرمايه كل

90/410/000

هزينه يك سهم تاكنون

16/500

 

 

اعضاي صندوق براساس نوبت دريافت وام

رديف

نام عضو

تعداد سهم

رديف

نام عضو

تعداد سهم

رديف

نام عضو

تعداد سهم

1

احمدمفيدي

4

14

اشكان ابراهيمي

2

27

جوادتصمیمی

4

2

ناصريزدان بخش

1

15

محمد سهرابي

3

28

زهرا اسدپور

5

3

حسن جاوداني

6

16

علي اصغريزدان بخش

5

29

حسین داودی

1

4

هاشم عبدالله زاده

2

17

علی سهرابی

1

30

طاهره وارسته

1

5

ابراهيم حسين پور

4

18

مسعودحسين پور

1

31

فاطمه اسدپور

5

6

جعفر همايي

2

19

ميعاد حسين پور

2

32

سمیه اسد پور

9

7

زهراسهرابي

2

20

اسماعيل حسين پور

5

33

كاظم تصميمي

4

8

محمدعبدالله زاده

2

21

طيبه تصميمي

2

34

حسن داودي

5

9

اكبرنيرومند

10

22

يوسف مفيدي

4

35

زهرا ناصري

3

10

كبري جباري جوان

2

23

اميرعلي مجتهدين پور

2

36

احسان نيرومند

5

11

زينت يزدان بخش

2

24

مریم علیپور

2

37

حميد باي زاده

2

12

محمد حسين پور

3

25

مسعودنیرومند

5

38

خديجه برنده

1

13

محمود سهرابي

2

26

اسماعیل وارسته

2

 

 

 

 

 

کل وامهاي پرداختي (به تفکیک مبلغ وام)

تعداد

مبلغ وام

جمع پرداختي

تعداد

مبلغ وام

جمع پرداختي

126

50/000

6/300/000

103

400/000

41/200/000

89

100/000

8/900/000

2

500/000

1/000/000

9

150/000

1/350/000

115

750/000

86/250/000

95

200/000

19/000/000

109

1/000/000

109/000/000

11

210/000

2/310/000

جمع تعداد وام پرداختي

768

جمع مبلغ وام پرداختي

368/410/000

 

107

300/000

32/100/000

 

کل وامهاي پرداختي(به تفکیک سال)

 

سال

تعدادوام

(درسال)

جمع مبلغ پرداختی(درسال)

تعدادوام

(درکل سال)

جمع مبلغ پرداختی

(درکل سال ها)

تا پایان 1382

308

34/400/000

308

34/400/000

1383

41

11/300/000

349

45/700/000

1384

54

16/000/000

403

61/700/000

1385

55

19/000/000

458

80/700/000

1386

70

27/250/000

528

107/950/000

1387

32

21/300/000

560

129/250/000

1388

42

880/000/ 29

602

159/130/000

1389

41

29/130/000

643

188/260/000

1390

35

30/850/000

678

219/110/000

1391

40

39/300/000

718

258/410/000

1392

50

110/000/000

768

368/410/000

 

باتشکر- علی اصغریزدان بخش     www.ali-yazdanbakhsh.ir

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت