بيلان كارصندوق قرض الحسنه خویشاوندی امام حسن مجتبی (ع) تاپایان فروردین1392

بيلان كار صندوق قرض الحسنه خويشاوندي امام حسن مجتبي (ع) «   تا پايان فروردین 1392  »           

هيئت مديره واعضاي محترم بدینوسیله عملكرد مالي صندوق تا پايان فروردین 92 به همراه برخی ازمحاسبات و  ........  اعلام مي گردد :

الف- اعضاي هيئت مديره :1- يوسف مفيدي2 - جواد تصميمي3 - محمد حسين پور 4 اكبرنيرومند 5- اسماعيل حسين پور 6 - علي اصغريزدان بخش

ب -  كليه ارقام براساس تومان مي باشد.

پ -  درحال حاضر مبلغ وام عادي 1/000/000 تومان ، وام اضطراري  300/000 تومان بااقساط ماهیانه هرکدام 20/000 تومان  

        حق عضويت ماهيانه 7/000  تومان ونوبت پرداخت وام عذراسهرابی مي باشد.                                                                                          

ت -  حساب جاري صندوق نزد بانك مسكن شعبه مصلي به شماره  13007302667 

        صاحبان حساب  محمد حسين پور -  جواد تصميمي -  علي اصغريزدان بخش

 

وضعيت  صندوق درهنگام تأسيس  (1377/2/19)

21عضو

51سهم

سرمايه 167/400

 

وضعيت  صندوق تاآخرفروردین  92  با   182   ماه حق عضويت

تعداداعضاء

39

جمع آخرین واريزي ماهیانه

2/833/000

تعدادسهام

115

موجودي بانك

986/500

حق عضويت يك سهم تاكنون

610/000

طلب ازاعضاء

70/840/000

مانده درآمدمتفرقه

1/725/500

سرمايه كل

71/826/500

هزينه عضویت يك سهم تاكنون

16/500

 

اعضاي صندوق براساس نوبت دريافت وام

رديف

نام عضو

تعداد سهم

رديف

نام عضو

تعداد سهم

رديف

نام عضو

تعداد سهم

1

احمدمفيدي

4

14

محمود سهرابي

2

27

مسعود نیرومند

5

2

ناصريزدان بخش

1

15

اشكان ابراهيمي

2

28

اسماعيل وارسته

2

3

حسن جاوداني

6

16

محمد سهرابي

3

29

جواد تصميمي

4

4

هاشم عبدالله زاده

1

17

علي اصغريزدان بخش

5

30

زهرا اسدپور

5

5

ابراهيم حسين پور

4

18

علی سهرابی

1

31

اشرف ارباب

1

6

جعفر همايي

2

19

مسعودحسين پور

1

32

طاهره وارسته

1

7

حسين يزدان بخش

***

20

میعاد حسين پور

2

33

فاطمه اسدپور

6

8

زهراسهرابي

2

21

اسماعيل حسين پور

5

34

كاظم تصميمي

4

9

محمدعبدالله زاده

2

22

طيبه تصميمي

2

35

حسن داودي

5

10

اكبرنيرومند

10

23

يوسف مفيدي

4

36

زهرا ناصري

3

11

كبري جباري جوان

2

24

عذرا سهرابي

1

37

احسان نيرومند

5

12

زينت يزدان بخش

2

25

امیرعلی مجتهدین پور

2

38

حميد باي زاده

2

13

محمد حسين پور 3 26 مریم علیپور 2 39 خديجه برنده 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

کل وام هاي پرداختي   (به تفکیک مبلغ وام)

تعداد

مبلغ وام

جمع پرداختي

تعداد

مبلغ وام

جمع پرداختي

126

50/000

6/300/000

103

400/000

41/200/000

89

100/000

8/900/000

115

750/000

86/250/000

9

150/000

1/350/000

61

1/000/000

61/000/000

95

200/000

19/000/000

جمع تعداد وام پرداختي

718

11

210/000

2/310/000

جمع مبلغ وام پرداختي

258/410/000

107

300/000

32/100/000

 

کل وام هاي پرداختي   (به تفکیک سال)

سال

تعدادوام

(درسال)

جمع مبلغ پرداختی

(درسال)

تعدادوام

(درکل سال ها)    

جمع مبلغ پرداختی

(درکل سال ها)

ازآغازتاپایان 1382

308

34/400/000

308

34/400/000

1383

41

11/300/000

349

45/700/000

1384

54

16/000/000

403

61/700/000

1385

55

19/000/000

458

80/700/000

1386

70

27/250/000

528

107/950/000

1387

32

21/300/000

560

129/250/000

1388

42

29/880/000

602

159/130/000

1389

41

29/130/000

643

188/260/000

1390

35

30/850/000

678

219/110/000

1391 40 39/300/000 718 258/410/000
 
با تشکر - علی اصغریزدان بخش

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت