بيلان عملکرد صندوق قرض الحسنه خانوادگي محمد يزدان بخش از دیماه 1371 تا پایان اسفند1398 (سال بیست و هشتم)

بيلان عملکرد صندوق قرض الحسنه خانوادگي محمد يزدان بخش

از دیماه 1371 تا پایان اسفند1398 (سال بیست و هشتم)

- مبلغ وام سال97 هرسهم 3/000/000 تومان، قسط 75000 تومان، سال98 هرسهم 3/250/000 تومان، قسط 80000 تومان، سال 99هرسهم 3/500/000 تومان، قسط85000 تومان و و اکنون نوبت وام محمد رضا کیانیان راد بوده و از مرحله سیزدهم پرداخت وام، 24 سهم باقی مانده است.

- شماره حساب های صندوق:

حساب جاري در بانك صادرات شعبه جلاليه مشهد به شماره (0100874343009) به نام علي اصغر يزدان بخش، حسن يزدان بخش و جوادتصمیمی.

حساب دفترچه سپرده سرمایه گذاری بانک مسکن نزد شعبه مصلي مشهد به شماره (310050586059) به نام علي اصغر يزدان بخش، حسن يزدان بخش و جواد تصمیمی.

حساب سرمایه گذاری ثابت مدت دار بانک مسکن نزد شعبه مصلي مشهد به شماره (10994/8166) به نام علي اصغر يزدان بخش، حسن يزدان بخش و محمد کیانیان راد.

حساب عابربانک بانک مسکن نزد شعبه مصلي مشهد به شماره کارت (6280231416284957) به نام علي اصغر يزدان بخش، حسن يزدان بخش و محمد کیانیان راد.

- اعضاء در هنگام تأسیس: 1- محمد يزدان بخش2 – محمد كيانيان3- جوادتصميمي4- علي اصغر يزدان بخش5- حسين يزدان بخش

- اعضاي هيئت مديره: 1- جوادتصميمي 2- محمد کیانیان 3- علي اصغر يزدان بخش 4- اسماعیل وارسته کاظمیان 5- حسن يزدان بخش

حسابدار: حسن یزدان بخش بازرس: اسماعيل وارسته کاظمیان

 

تاریخ

تعداد ماه

تعداد عضو

تعدادسهم

سرمایه(به تومان)

5دی1371(آغاز)

1

5

5

5/000

29 اسفند1398(اکنون)

326

24

77

148/617/789

وضعيت صندوق درحال حاضربا 326 ماه حق عضويت (مبالغ به تومان)

موجودي حساب جاري صادرات

4/291/000

تعداداعضاء

24

موجودي حساب دفترچه سپرده مسکن

5/686/789

تعدادسهام

77

موجودي حساب ثابت مدت دار مسکن

2/000/000

تعدادرأی

37

سود و درآمد متفرقه

3/087/789

حق عضويت يك سهم تاكنون

1/890/000

هزینه متفرقه

---

واريزي عضويت واقساط اسفند98

5/880/000

طلب ازاعضاء

136/640/000

سرمايه كل

148/617/789

 

 

رديف

نام عضو

سهم

رديف

نام عضو

سهم

رديف

نام عضو

سهم

1

ناصر   يزدان بخش

5

9

زهره       يزدان بخش

1

17

زهرا        گوهري

1

2

شیرین   گوهری

1

10

فائزه        يزدان بخش

5

18

زينت     يزدان بخش

4

3

راضي   يزدان بخش

1

11

منصوره     فرامرزيان

5

19

محمدرضا كيانيان راد

6

4

جواد    تصميمي

1

12

علي اصغر   یزدان بخش

5

20

مسعود       تصميمي

5

5

مینا      تصميمي

2

13

فاطمه      يزدان بخش

5

21

مرضي      يزدان بخش

2

6

راحله   حسین پور

1

14

زهرا         يزدان بخش

5

22

شيما           تصميمي

4

7

فاطمه   كيانيان راد

5

15

حسن         يزدان بخش

1

23

اسماعيل وارسته کاظمیان

1

8

محمد   كيانيان راد

5

16

احمد         گوهري

1

24

طاهره     وارسته کاظمیان

5

 

تعداد کل سهام

77

 

 

جهت دریافت بیلان عملکرد، کلیک کنید

danloud pdf

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت