آزمون درس وصایای امام خمینی(ره)دی92

عنوان درس :  وصایای امام خمینی(ره)

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  921023

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 40 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :               شماره دانشجویی :            تذکر : پاسخ به پرسش هافقط درپاسخنامه

 

به نام خدا

1-کدام گزینه به قلمرووصیت نامه امام خمینی(ره) اشاره دارد؟  

1) مسلمانان ایران             2) مردم ایران                 3) کشورهای مسلمان                   4) بشریت

2-کدام گزینه ازدلایل انتخاب حدیث ثقلین دربحث امامت وولایت ازطرف امام خمینی(ره)نیست؟

1) متواتربودن          2) جامع الاطراف بودن          3) جامعیت داشتن           4)  اهمیت راویان آن

3-کدام گزینه « ثقل اکبر» است؟

1) قرآن کریم            2) اهل بیت(ع)              3) نهج البلاغه              4)  مصحف حضرت فاطمه(س)

4-کدام گزینه«قرآن صاعد» است؟

1) ادعیه ائمه معصومین(ع) 2) کتاب جامعه            3) نهج البلاغه              4)  صحیفه سجادیه         

5-کدام گزینه ازدرس ها ودستاوردهای مهم نهضت عاشورانیست؟

1) وحدت کلمه          2) عمل به وظیفه             3) استواری درراه            4)   اصلاح تربیت

6-کدام گزینه ازعوامل اصلی دستیابی به خودکفایی واستقلال ازدیدگاه امام خمینی(ره)نیست؟

1)  اتکابه خدا          2)  اعتمادبه نفس              3) امیدوانتظار              4)  تلاش وپیگیری

7-کدام گزینه ازاقسام خودکفایینیست؟

1) فرهنگی              2) اجتماعی                  3) ملیتی                  4) فردی

8-کدام گزینهازانواع اصلی استضعاف نیست؟

1) عقیدتی            2) فرهنگی            3) وَلایی                4) فردی

9-کدام گزینهعامل مهم پیدایش پدیده استضعاف است؟

1) عوامل طبیعی           2) وضعیت جغرافیایی             3) وضعیت محیطی              4)  وجودمستکبران

10-کدام گزینه به نوع وگونه دخالت امامان معصوم (ع) درسیاست درواقعه کربلا دلالت دارد؟

1) دخالت مستقیم         2) دخالت غیرمستقیم          3) دخالت ارشادی            4)  برخوردقهرآمیز

                                                       پرسش هاي تشريحي :

11- تفاوت حکم اولیه باحکم ثانویه درچیست؟ توضيح دهيد.

12- آغازپیدایش شیعه راازدیدگاه امام خمینی(ره)بیان کنید.

13- رازجاودانگی حماسه عاشوراراتوضیح دهید.

14 منظورازولایت مطلقه فقیه چیست؟توضیح داده وبیان کنیدچرامخالفان اسلام

ازآن می هراسند؟


پاسخنامه:

  1/4--2/4--3/1--4/1--5/4--6/4--7/1--8/4--9/4--10/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت