آزمون انقلاب اسلامی ایران(یزدان بخش)دی 90

عنوان درس : انقلاب  اسلامي ايران

نام مدرس :  يزدان بخش

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی :

حداكثر50دقيقه     

 

*( دانشجويان گرامي مي توانند به يك پرسش تشريحي ويابه سه پرسش چهارگزينه اي پاسخ ندهند)

*بارم : پرسش چهارگزينه اي 15 نمره پرسش هاي تشريحي 5 نمره

*پرسشهاي چهارگزينه اي نمره منفي دارد (سه پاسخ غلط حذف يك پاسخ صحيح) 

 1- با گزینه مناسب تکمیل کنید: برای درک ماهیت انقلاب نیازمند تاملات نظری دقيق در کلیت آن هستیم و این همان وظیفه ای

است که ........... مربوط به انقلاب عهده دار آن می باشد.

الف) ایدئولوژی های             ب) تحليل هاي              ج) نظريه هاي                  د) ماهیت های

2- کدام گزینه معنای انقلاب در یونان باستان می باشد.

الف) تغییر حکومت                                           ب) دگرگونی شدید و ناگهانی   

ج) پیدایش عصر نو همراه با آزادی                      د) انقلابهای اجتماعی

3- کدام گزینه بیانگر انقلابی است که پس از پیروزی بی ثباتی های بسیاری داشته است؟

الف) انقلاب فرانسه                   ب) انقلاب الجزایر                   ج) انقلاب روسیه                     د) انقلاب کوبا

4- کدام گزینه به شکل و نحوه رهبری در انقلاب الجزایر اشاره دارد؟

الف) فرد                      ب)  تشکل                        ج) فرد و تشکل                        د) هر مرحله یک فرد

5- عبارت «اقدام سریع گروهی نظامی علیه یک رژیم سیاسی همراه با خشونت» تعریف کدام گزینه است؟

الف) شورش                     ب)‌کودتا                        ج) جنگ داخلی                         د) نهضت

6- کدام گزینه آخرین نظریه خانم « تدا اسکاچ پل » در رابطه با انقلاب اسلامی ایران است؟

الف) انقلاب ایران تنها انقلاب آگاهانه دنیا است.                      ب) انقلاب ایران غیر ارادی بود

ج) نظام بين المللي باوقوع انقلاب ایران موافق بوده  است         د) انقلاب ایران انقلابی مدرنیسم بود 

7- کدام گزینه بیان کننده نظريه « میشل فوکو» فیلسوف مشهور فرانسوی در مورد انقلاب اسلامی ایران می باشد؟

الف) مدرن                    ب)‌عقل گرا                      ج) فرامدرن                        د) اخلاقی 

۸- با گزینه مناسب تکمیل کنید:از اشکالات نظریه شکاف هانتینگتون دراین است که ......... حکومت در آن در نظر گرفته نشده است.

الف) محبوبیت             ب) نهادهای سیاسی         ج) نهادهای اقتصادی           د) مشروعيت

9- با گزینه مناسب تکمیل کنید: قیام تنباکو در رابطه با واگذاری امتیاز انحصار توتون و تنباکو به شرکت ....... بود.

الف )رژی                          ب) رویتر                           ج) تالبوت                              د) لاتاری

10- کدام گزینه از ضعفهای روشنفکران نمی باشد؟

الف) مطرح کردن فرامدرنیسم بدون در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی              ب) نداشتن پایگاه مردمی

ج) بی اعتنایی به سنتهای مذهبی جامعه ایران                      د) برخورد غیر نقادانه با فرهنگ غرب

11- کدام گزینه از اهداف طرح لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط دولت عَلَم نمی باشد؟                          

الف) حق رأی داشتن زنان                                      ب) ایجاد زمینه برای حضور بهائیان در قدرت  

ج) حذف واژه دین از شرایط انتخاب شوندگان                     د) انتقال مرجعیت از قم به نجف

12- کدام گزینه از مهم ترین تأثیرات قیام 15 خرداد است؟

الف) ناامیدی مخالفان از اصلاح رژیم                                  ب) آغاز مبارزات مسلحانه

ج) افزایش رشد سیاسی در حوزه های علمیه    

د) ظهور گفتمان دینی در حوزه دگرگونیهای اجتماعی

13- كدام گزينه مهم ترين اشكال سياست هاي اقتصادي دردوره محمدرضاشاه ازمنظرجامعه شناختي بود؟

الف )فسادگسترده درميان مديران رده بالا                 ب) تكيه بيش ازحد به درآمدهاي نفتي         

ج) تأكيدصرف بررشداقتصادي وناديده گرفتن ساختارسياسي          د)استفاده از صنايع سرمايه بر

14- کدام گزینه از عوامل انقلاب نمی باشد.

الف) نارضایتی عمیق از وضع موجود                                ب) گسترش ایدئولوژی حاكم  

ج) گسترش روحیه انقلابی                                               د) رهبری و نهادهای بسیج کننده

15-کدام گزینه از اهداف شاه در طرح برنامه انقلاب سفید (انقلاب شاه وملت ) نبود؟

 الف) جلب حمایت امریکا                                           ب ) سنجش میزان انسجام حوزه علمیه    

 ج ) تلاش برای مشروعیت بخشی به رژیم                           د ) خلع سلاح مخالفان خارجی

16 - با گزينه ي مناسب تكميل كنيد:« لایحه کاپیتولاسیون توسط.....تقدیم مجلس شد وچند ماه پس از تصویب این لایحه وتبعیدامام وی توسط محمد بخارایی از اعضای ....به قتل رسید»

الف ) حسنعلی منصور – فدائیان اسلام                                 ب )  امینی – فدائیان اسلام   

ج ) حسنعلی منصور – هیأتهای مؤتلفه اسلامی                        د ) امینی– هیأتهای مؤتلفه اسلامی

17- کدام گزینه ازاهداف عمده انتخاب جمشیدآموزگار به نخست وزیری نمی باشد؟

الف ) سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی                              ب ) کاستن از رکود وتورم 

ج ) ادامه سیاست فضای باز سیاسی                                       د ) سازش بامخالفان مذهبي 

18– به شهادت رساندن تظاهرکنندگان وبرگزاركنندگان مراسم چهلم(در19دي و29بهمن56 و...)بترتیب درکدام شهرها اتفاق افتاد؟

الف )قم – تبریز - یزد       ب ) تبریز- اصفهان – قم     ج ) یزد – قم - تبریز      د ) قم – مشهد - تبریز 

19- کدام گزینه دررابطه با« انتشار مقاله توهین آمیز به شخصیت امام در17دی 1356 در  روزنامه اطلاعات» صحیح نمی باشد؟

 الف ) سنجش محبوبیت امام نزدمردم                ب ) آغاز طوفان انقلاب

 ج ) بزرگترین اشتباه رژیم                                  د ) عامل شعله ور ساختن خشم روحانيت ومردم 

20- با گزينه ي مناسب تكميل كنيد: « در اواسط دی ماه 1357 سران کشورهای ..... در جزیره گوادلوپ گردآمدند وبه این

 نتیجه رسیدند که خروج شاه از کشور می تواند بحران را کاهش دهد.»

 الف ) امریکا – آلمان – فرانسه - انگلستان                     ب ) امریکا – شوروی - انگلستان - فرانسه

 ج ) امریکا – شوروی - انگلستان                                   د )  امریکا – آلمان - فرانسه 

                                         پرسش هاي تشريحي :

21 – دوموردازبحرانها وآسيب هاي حكومت پهلوي رانام برده وبه تفصيل توضيح دهيد.

22–  منظورازايدئولوژي مشروعيت بخش نظام پهلوي (ناسيوناليسم شاهنشاهي)چيست كاملاً توضيح دهيد.

23- ازعوامل تهديد كننده انقلاب اسلامي بترتيب اولويت سه مورد رانام برده وتوضيح دهيد. 

پاسخ پرسش هاي چندگزینه ای:

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

ج

الف

الف

ب

ب

الف

ج

د

الف

الف

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

ج

د

ج

ب

د

ج

د

الف

الف

الف

 

 

دیدگاه‌ها   

0 # ایمان عرب 1392-03-02 21:29
سلام استاد. با استناد به فرموده ی خودتون خواهشا سوالات تستی هم کلیدی باشند و نه سوالات حاشیه ای وحشتناک سخت که مثلا اسم یاروعلی بوده یا حسن یا روز تولدش 2 یا 7 یا 27 یا 72 بازم تشکر استاد.ایمان عرب
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-03-04 23:00
سلام چشم حتما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # جغتایی 1392-05-20 15:52
سلاااااااااام استادفقط یه نمونه سواله؟؟؟؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-05-21 00:08
سلام ---درسایت بله ولی بقیه نمونه سوالات من دروبلاگم است ازصفحه اول همین سایت لینک کنید.ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت