همایش ملی-سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی-15مرداد98

همایش ملی

سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی

15مرداد98

 https://conf.umz.ac.ir/quraniclss

 

ghorani.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید