اخذ مجوز انتشار دو فصلنامه / الکترونیک علمی- اختصاصی ( 4 سوی حکمت)، درحوزه علوم انسانی؛ مطالعات میان رشته ای

با آرزوی سلامتی و بهروزی، با توجه به اخذ مجوز انتشار دو فصلنامه / الکترونیک علمی- اختصاصی ( 4 سوی حکمت)، درحوزه علوم انسانی؛ مطالعات میان رشته ای از هیأت نظارت بر مطبوعات، به شناسه 87283 تاریخ  24/9/99؛ به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی اینجانب، از کلیه دوستانی که در زمینه مدیر اجرایی، سر دبیری، عضویت در هیئت تحریریه، عضویت در هیئت داوری، پشتیبانی مالی، نوشتن مقاله و ...  تمایل به همکاری دارند دعوت به عمل می آید رزومه کاری و ابراز تمایل خود را به آدرس پست الکترونیک  yazdan_bakhsh@yahoo.com  ارسال نمایند.

لازم به یادآوری است تا زمان آماده شدن سایت اختصاصی مجله، پذیرش مقاله ... از طریق پست الکترونیک فوق صورت خواهد گرفت و جهت سایر توضیحات مربوطه نیز می توانید به آدرس www.ali-yazdanbakhsh.ir مراجعه نمایید.

پروانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت