عدالت اجتماعی از نظر افلاطون

عدالت اجتماعی از نظر افلاطون

 ازنظر افلاطون به عنوان یک فیلسوف بزرگ، عدالت اجتماعی عبارت از تبعیت از قانون است. در واقع عدالت یعنی برقراری اعتدال در روابط بین مردم و استیفای حق هر کس. عدالت آن است که هر کس کار شایسته خود را انجام دهد و به کار دیگران دخالت نکند( مجموعه آثار – ص 1018)

از نظر افلاطون متابعت از قانون در جامعه به معنای تحقق عدالت است پس عدالت چیزی جز «رفتار مطابق قانون» نیست. او معتقد است که ایمان عمیق به اطاعت از قوانین که در نتیجۀ دادن تربیت صحیح به شهروند است، جزئی از خصلت وی می گردد. بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، حمید عنایت، چاپ پنجم، تهران، نشر زمستان، 1386، صص 35 ـ 34.

امروزه بسیاری از ما بدنبال حق هستیم، ولی حق را ذهنیتی می دانیم که خودمان به آن رسیده ایم.

به دنبال عدالت و اعتدال هستیم واافراط وتفریط را نفی می کنیم درحالی که شاخص اعتدال دیدگاه ونظر خودمان است.

مدعی قانونگرایی هستیم ولی قانونی را قبول داریم که مطابق تفکرات خودمان باشد.وووو

با چنین پیش فرض هایی گروهی قوه مجریه را می کوبند و گروهی قوه مقننه وگروهی دیگر قوه قضائیه را، وچنین رفتاری بنابر نظر افلاطون مطابق قانون نیوده وبنابراین از عدالت واعتدال نیزدوراست.

960404-یزدان بخش

 


Plato was a philosopher in Classical Greece and the founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the Western

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت