همراهی اول باطبیعت

یکی از اصول اقتصادمقاومتی < مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاست‌های كلی  اصلاح الگوی مصرف است>که بایستی مانندسایرفرمایشات رهبری معظم انقلاب موردتوجه قرارگرفته وبدورازشعارزدگی بدان عمل شود. طرح همراه اول همراه طبیعت یکی ازاین کارهااست که بایدماباآن همراهی کنیم.طرحی که می تواندعلاوه برفوایدمختلف ازقطع 3468درخت درهرسال جلوگیری کند:

طرح همراه طبیعت(غیرفعالسازی دریافت قبض پستی)

فقط کافی است به شماره 111 این متن را پیامک کنیم :

114

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت