پایگاه های علمی- تحقیقی-پژوهشی

پژوهشگاه ها

مجله علمی - پژوهشی فلسفه،کلام

پیوند های عمومی

همکلاسی های ما سه نفر؛

عبدالرحیم قنوات                محمدتقی قبولی درافشان                   علی اصغر یزدان بخش(کفاش)

دانشجویان ورودی سال 1363

دانشکده الهیات شهید مطهری- دانشگاه فردوسی مشهد

 اطلاع از وضعیت یا شماره همراه یا پست الکترونیک دوستان ذیل به شماره   09012958877

 

به نام خدا

سلام به همه دوستان و همکلاسی های قدیم.تشکیل این گروه نتیجه گفتگوی ما سه نفر: قبولی درفشان، یزدان بخش (کفاش) و قنوات بوده است.هدف از تاسیس این گروه (گروه تلگرامی الهیات مشهد / مهر 1363) باخبر شدن از حال و روز همدیگر است ؛ یاد گذشته ها کردن و این جور حرفها. هیچ قصد دیگری بخصوص مقاصد سیاسی در میان نیست.از دوستان عزیز درخواست داریم هم خود به این گروه بپیوندند و هم دوستان دیگر ورودی مهر 63 را اضافه کنند.
 منظر دیدار شما هستیم.ارادتمندان شما   قبولی درفشان، یزدان بخش (کفاش)، قنوات

 

 

 نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی                                                             وضعیت در حال حاضر

رستم اسدی شمس آبادی الهیات و معارف اسلامی     
فرهاد قربان نژاد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
معصومه ریعان الهیات و معارف اسلامی
علی اکبر ابراهیمی بشکانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
فرشته اسراری دبیری الهیات و معارف اسلامی
زهرا اقامحمدیان شعرباف الهیات و معارف اسلامی
مژگان آقایی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
احمدرضا اکرامی فرد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
حسین انگورج تقوی دبیری الهیات و معارف اسلامی
رحیم انور خلیفه لو الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
خدیجه آوار الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
محسن بوجاری دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمد بیدهندی الهیات و معارف اسلامی
سیدعبدالرضا حسینی فرد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
محمدرضا جواهری الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی      عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 
محمد امین فرد دبیری الهیات و معارف اسلامی
نگار چهل ایرانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
براتعلی حاتمی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
اکبر حسن زاده گلشانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
علی اکبر حسینی معصوم الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
علی محمد خادمی زاده الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
فتانه درتاج الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
فربانعلی رحیم اوغلی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
فاطمه رفیعی شیرایه الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
زهرا زرگرانی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
زهرا سرجوانی شیراز الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
علی سرگلزائی نظام دوست دبیری الهیات و معارف اسلامی
سیدعلی سعیدی سعیدابادی الهیات و معارف اسلامی
مرضیه سیستانی دبیری الهیات و معارف اسلامی
سیدحسین شاهین الهیات و معارف اسلامی
محمد شفیعی دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمداسماعیل صالحی مقدم الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
مهران صمیمی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
ذالفقار طاعت نژاد دبیری الهیات و معارف اسلامی
غلامرضا طاهری کلاته سری دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمد طبیعی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
زهرا عراق سلطانی دبیری الهیات و معارف اسلامی
فرحناز عفیفی ثابت دبیری الهیات و معارف اسلامی
داود عمرانی دبیری الهیات و معارف اسلامی
راضیه فاموریان دبیری الهیات و معارف اسلامی
سیمین فرزاد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
طاهره بیگم فقیهی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
شمس قانع دبیری الهیات و معارف اسلامی
سیدمحمدتقی قبولی درافشان الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی  عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرحیم قنوات الهیات و معارف اسلامی                         عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد                                            
حسین کازرانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامیحسین کازرانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

علی اصغر کفاش (یزدان بخش)                                     استاد دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی خراسان رضوی- مدیر فرهنگی دانشگاه بینالود طرقبه
ام البنین گریانلو دبیری الهیات و معارف اسلامی
مختار مالداری دبیری الهیات و معارف اسلامی
حسین مجتبوی دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمد سلطانی فر الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
سوری محمدیان امیری دبیری الهیات و معارف اسلامی
فرشته انوری مقدم الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
محمد مرادقلی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
مرتضی مروج هرسینی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
محمدحسین مقبلی هنزایی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
سیدمحمد موسوی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
میرحمید میرسلیمانی عزیزی دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمد میری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
مرضیه ناحی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مسعود نمازی زادگان الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث       کارشناس گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 
جواد نمازی مکی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
فریبا نیک خلق دبیری الهیات و معارف اسلامی
حسن یزدانی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
زهرا ایزدی نژاد دبیری الهیات و معارف اسلامی
اعظم ممیزان دبیری الهیات و معارف اسلامی
مریم براهوتی جهانشاهی دبیری الهیات و معارف اسلامی
فاطمه گلپایگانی الهیات و معارف اسلامی
حشمت آشنائی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
سیدقربان حسینی سکه الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
زهرا خراسانچی دبیری الهیات و معارف اسلامی
  920717ghabooli1.jpg

 

hamkelasiha-1363.jpg

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید