بازدید ریاست محترم و مدیریت فرهنگی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد از نمایشگاه نقاشی رنگ آفتاب

چهارشنبه ۴  چهارم دی ماه 1398 ریاست محترم موسسه آموزش عالی بینالود مشهد جناب آقای علیزاده باتفاق دکتر یزدان بخش مدیریت فرهنگی موسسه از نمایشگاه نقاشی رنگ آفتاب بازدید بعمل آوردند.

این نمایشگاه با آثاری از زهره دلقندی دانشجوی کارشناسی ارشد بینالود مشهد در مکان بوستان کوهسنگی، نگارخانه چارسوق، سالن استادحسین ترمه چی برگزار گردید و در جریان بازدید، تابلوی نقاشی شده چهره ریاست محترم موسسه، به ایشان اهداء گردید.

photo 2019 12 27 21 54 28

photo 2019 12 27 22 00 05

photo 2019 12 27 22 00 12

photo 2019 12 27 22 01 49

photo 2019 12 27 21 59 53

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت