انتخابات دهمین دوره مجلس- یادداشت های من2-شایدوقتی دیگر

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

  یادداشت های من2

 

 

شایدوقتی دیگر

زمان به سرعت سپری می شودوصفحه دیگری ازتاریخ انقلاب ورق می خورد، بی تردیدشوروهیجان حاکم برمردم زیبایی وشکوه وعظمت خودش راداردولی دونکته است که همواره موردغفلت قانون گزاران ومجریان قانون قرارمی گیرد:

1- آیاهیچ نهادی نیست که باقانون شکنی کاندیداهادررقابت های انتخاباتی، حداقل درزمینه چاپ ونصب تراکت و...برخوردمؤثرکند؟ درودیوارودرختان شهرپاسخ می دهند، خیر...شایدوقتی دیگر

2-  آیانبایدبرمنابع مالی هزینه های تبلیغاتی برخی باصطلاح بزرگان کاندیداها بدون هرگونه چشم پوشی، نظارتی وجودداشته باشد؟

 

علی اصغریزدان بخش

کاندیدای منتخب ائتلاف بزرگ قلم (1+4)فرهنگیان مشهدوکلات- بامدادششم اسفند94

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت